facebook

instagram

instagram

vyhledavani

Rada města Miroslavi v roce 2022 vyhlásila veřejnou sbírku na výrobu kříže, který by měl být vztyčen u katolického kostela jako symbol let města uplynulých vyhlížejících další roky. Sbírka je stále aktivní, na transparentní účet
č. 000000-6137200369/0800 je možné částkou dle svého uvážení přispět. V lednu roku 2024 se vybraná částka blíží 1 milionu korun. K potřebné finální částce městu chybí ještě 300 tisíc korun. 

Rok 2022 byl pro Miroslav jubilejní – slavilo se rovných 800 let od založení města. Toto významné výročí si město nechalo ztvárnit od uměleckého kováře, pana Pavla Tasovského, který na základě historických událostí navrhl dvě monumentální jedinečná díla. Bránu a kříž. Obě díla mají své kouzlo, symboliku a smysl. Brána jako symbol vstupu města do dalšího století své existence (umístěná v zámeckém parku). Kříž jako symbol let uplynulých vyhlížející další roky (umístěný u kostela sv. Petra a Pavla). Zastupitelstvu města byly předloženy návrhy obou děl, nicméně nakonec byla k vlastní realizaci schválena pouze brána.

„Pevně věřím tomu, že bychom společně mohli v nejbližší době do cílové rovinky potřebné částky doběhnout a v roce 2024 monumentální kříž u katolického kostela v Miroslavi vztyčit,“ doufá starosta města Martin Plechatý.

Součástí kříže bude schránka pro uložení dokumentů města jako odkaz budoucím generacím, a to spolu se soupisem všech dárců, kteří na toto unikátní dílo finančně přispějí. „Pokud se rozhodnete nás jakoukoli částkou podpořit, budu za to velmi rád a vděčný. Vznikne tím jedinečné dílo, na kterém jsme se společně podíleli a na které budeme moci být hrdí,“ dodává Plechatý.

 

KOVANÝ KŘÍŽ MIROSLAV 800

Kříž Miroslav 800 je navržen k osmisetletému výročí města Miroslavi. Jeho korpus bude svařen z ocelových plechů o síle 4 mm, výška kříže bez podstavce bude 7 500 mm, příčná ramena kříže budou 3 000 mm. Korpus kříže bude kónický, u paty kříže bude 400 x 400 mm, na vrcholu 260 x 260 mm, ramena budou v místě křížení 280 x 280 mm a na koncích 260 x 260 mm. V místě křížení bude trnová koruna tvořená třemi kruhy ze čtyřhranů 30 x 30 mm, které budou protnuty nerezovými trny po celém obvodu kruhů. Zároveň každé protnutí bude počítáno jako kříž. Na trnové koruně bude 132 trnů, tedy křížů, rozdělené na čtyři kruhové výseče. Na každé kruhové výseči trnové koruny bude 33 křížů, stejně jak 33 roků života Ježíše Krista. Na všech plochách kříže budou připevněny kované kříže větší a menší. Celkový počet křížů na celé ploše bude 668, když připočteme 132 na trnové koruně, máme počet 800. Je počítáno s plochou pro letopočet 2022 a na druhé straně kříže v stejné výšce, asi 1 500 mm nad terénem, bude nápis MIROSLAV 800. Kříž bude kotven do betonového základu na chemickou maltu přes kámen o síle 100 mm do kterého se bude kotvit každý následující rok jeden nerezový kovaný kříž. Myšlenkou je setkávání pro uctění výročí vzniku města Miroslavi.

Miroslav 800 1

 

UŽITEČNÉ ODKAZY